Här diskuterar vi licens & övergång, spelklarlistor, ranking och sanktionsansökan.